T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bayındır Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bayındır Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kurumsal Amaç ve Hedefler

Güncelleme Tarihi: 16/02/2018

KURUMSAL AMAÇ ve HEDEFLER

Hedef-1: Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin, hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.

Hedef-2: Hastanemizde fiziki alan yetersizliği olan hizmet birimlerinin yapılacak düzenlemelerle uygun alanlara taşınmasını sağlamak.

Hedef-3: Hastanemizdeki hasta bekleme alanlarının hastaların ihtiyacını karşılayacak şekilde yeniden belirlenmesi ve oturma gruplarının bu alanlara konulmasını sağlamak

Hedef-4:Hastanemizde toplam kalite çalışmalarına yönelik yeni bir departman kurmak

Hedef-5: Hastane çalışanlarımıza yönelik sağlık hizmetleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygun birimler oluşturmak.

Hedef-6:Hastane bilgisayar otomasyon sistemini güçlendirmek.

Hedef-7: Hastanenin elektrik tüketiminde tasarruf sağlamak.

Hedef-8:Hastanemiz binasında gerekli görülen tamirat ve tadilatları yapmak

Hedef-9:Hastanenin teknik alt yapısına yönelik cihaz ve donanım eksikliklerini gidermek.

Hedef-10:Hastanenin görsel alanlarını modernize etmek.

Hedef-11:İhtiyaçlar doğrultusunda hastanede çalışacak idari ve sağlık personel sayısını artırmak.

Hedef-12: Hastane çalışanlarına yönelik kişisel gelişim eğitimleri vermek.

Hedef-13: Sağlık çalışanlarına yönelik mesleki sertifikasyon sayısını arttırmak

Hedef-14: Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenleme