T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bayındır Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bayındır Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Refakatçi ve Ziyaretçi Politikamız

Güncelleme Tarihi: 19/09/2018

ZİYARETÇİLERİMİZİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

 • Ziyaret saatleriher gün13.00 - 14.30arasında yapılmaktadır.
 • Hekim kararı doğrultusunda refakatçi ve ziyaret kısıtlaması yapılabilir. Refakatçi vizit ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır. Refakatçi hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder. Refakatçi hastanenin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır.
 • Kadın Doğum Servisine ziyaret saatleri dışında erkek ziyaretçi kabul edilmez.
 • Enfeksiyon riski sebebiyle grip, nezle vb. bulaşıcı hastalığı olanların ve küçük çocukların ziyarete getirilmemesi gerekir. Aynı nedenle odalara çiçek alınmasında kısıtlamalar yapılabilir.
 • Hasta odalarında yiyecek, içecek vb. gıda ürünlerinin bulundurulması vektör kontrolü gereği tavsiye edilmemektedir. Hastaya kitap, dergi, gazete, hijyenik bakım ürünleri çocuklara zararsız oyuncaklar getirilebilir.
 • Hastanemizde sigara içilmesi 4207 sayılı kanun gereği yasaktır.
 • Yoğun Bakım ve izole hasta ziyaretleri için belirlenen ilave kural ve kısıtlamalara lütfen uyunuz.
 • Hasta ziyaret süresinin kısa tutulması ve ziyaretçi sayısının 2 den fazla olmamasına özengösterilmelidir.
 • Hasta/hasta yakınları ve ziyaretçiler hasta odasındaki eşya, cihaz ve sistemler hakkındabildirilen sorumluluklara uymalıdırlar.

REFAKATÇİLERİMİZİN UYMASI GEREKEN KURALLARI

 • Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar verilmektedir. 
 • Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır. Birden fazla refakatçinin bulunması gereksiz yere kalabalık oluşturacağı ve hastanenin işleyişini engelleyebileceği için bir refakatçi yeterli bulunmuştur. 
 • Kadın servisinde erkek refakatçi kalamaz.(2-3 kişilik odalarda) 
 • Refakatçiler adlarına düzenlenmiş refakat kimlik kartlarını sürekli takılı tutmak mecburiyetindedirler. 
 • Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdırlar. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.
 • Refakatçilerin istirahat edebilmeleri için hasta odalarında bulunan refakatçi koltuklarını kullanabilirler.
 • Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır.
 • Refakatçiler hastaneye ait eşya, malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. 9- Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaları hastane dışına çıkarmamalı veya yatağını değiştirmemelidir.
 • Refakatçiler hastanede tütün ve alkollü madde kullanmaları yasaktır.
 • Refakatçiler hastaya yiyecek-içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek içecek vermemelidir.
 • Refakatçiler hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmamalı, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmemelidir.
 • Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanabilirler.
 • Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidirler.
 • Refakatçilerin; sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir.


HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI

Hasta olarak haklarınız;

 • Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma
 • Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma
 • Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım
 • Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı
 • Tıbbi Özen Gösterilmesi
 • Bilgilendirme ve Bilgi İsteme
 • Sağlık Kuruluşunu ve Personeli Seçme ve Değiştirme
 • Mahremiyete Saygı Gösterilmesi
 • Tedaviyi Reddetme ve Durdurma
 • Güvenliğin Sağlanması
 • Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme
 • İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi
 • Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma
 • Müracaat, şikayetve dava
 • Tıbbi Ameliyatlarda Rıza alınması
 • Bilgilerin Gizli Tutulması


Hasta olarak Sorumluluklarınız;

Hasta sağlık hizmeti alırken aşağıdaki kurallara uyar:

 • Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcıbir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.
 • Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verir.
 • Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunur.
 • Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirir.
 • İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterir.
 • Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.
 • Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurur.