T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bayındır Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bayındır Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Acil Servis

Güncelleme Tarihi: 10/01/2020

1. AMAÇ: Acil servis hizmetlerinin sürekli ve etkili yürütülmesi, hasta ve hasta sahipleri ile çalışan memnuniyetinin sağlanmasıdır.

2. KAPSAM: Acil Servis

3.KISALTMALAR:

HBYS: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

HBTC: Hasta Başı Test cihazı

KYB: Kalite Yönetim Birimi

SBHM: Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

A.T.T: Acil Tıp Teknisyeni

CPR: Kardiyo pulmoner resüsitasyon

KKM: Komuta Kontrol Merkezi

4. TANIMLAR

Triaj: Çok sayıda hasta ve yaralının bulunduğu durumlarda,  öncelikli tedavi ve nakil edilmesi gerekenlerin tespiti amacıyla, olay yerinde ve ulaştıkları her sağlık kuruluşunda yapılan hızlı seçme ve kodlama işlemidir.

Olağanüstü Durumlar: Doğal afetler, yangın, toplu kaza, toplu zehirlenmeler, terör olayları gibi aynı anda çok sayıda hastanın başvurduğu durumlardır

Resüsitasyon: yeniden canlandırma

5. SORUMLULAR: Başhekim, SBHM, Uzman Hekimler, Hekimler, Acil Servis Sorumlu Hemşiresi, Acil Servis Hemşireleri,  ATT, Sağlık Memurları, Bilgi işlem personeli, hizmetli personel , Güvenlik personeli

6. FAALİYET AKIŞI:

Acil servisin yapısı: Servisimiz hastanenin giriş katında yer almaktadır ve 1 ana girişten sonra 2 hasta giriş kapısı vardır. Biri ayaktan hastaların diğeri ambulansla gelen hastaların girdiği kapıdır.

 • Bölümümüz; enjeksiyon-pansuman odası, resüsitasyon odası, travma odası, tedavi odası, polis odası
 • 1 adet çocuk muayene, 3 adet yetişkin muayene kabini,
 • 6 yataktan oluşan gözlem odası
 • 1 doktor odası,
 • 1 hemşire odası,
 • 1 adet personel lavabosu
 • Bekleme salonundan oluşmaktadır.

     Hastanemiz acil servis girişi aydınlatılmış, olumsuz hava koşullarından etkilenmeyi önlemek amacıyla girişin üstü kapatılmıştır.

 Hasta başvurusu ve kabulü: Acil servis nöbetçi hekimi bu sürecin sorumlusudur. Hastanın kabulü ve başvuru sırasındaki işlemlerden  bilgi işlem personelleri sorumludur.

Hasta, hasta karşılama ve yönlendirme  personeli tarafından karşılanır ve uygun bölüme (muayene kabinleri, enjeksiyon-pansuman odası) alınır. Varsa hasta yakınları tarafından, yoksa acil servis personeli tarafından hastanın kayıt-kabul işlemleri yapılır. Hasta sosyal güvencesine göre sisteme kaydı yapılarak, provizyon alınır. Hastanın herhangi bir sosyal güvencesi yoksa/provizyon alınamamışsa, “Sosyal Güvencesi Olmayan Hastaların İşlem Talimatına” göre hareket edilir. Acil Servis Hasta Muayene ve Triyaj Formu na barkod yapıştırılarak bilgi işlem deskine teslim edilerek kayıt işlemleri tamamlanır. Hasta kabul işlemleri sırasında provizyon ile ilgili bir problem yaşanırsa/hasta yoğunluğunun arttığı durumlarda daha sonra provizyon işlemleri yapabilmek amacıyla ilgili evraklar alınmak suretiyle beklemeden hasta kabulü yapılabilinir.

 Hasta triajı

Muayene kabinlerine  alınan hastaların kesin triajlarına  doktor tarafından karar verilir ve onun belirlediği şekilde muayeneleri yapılır. Aynı skalaya uyan birden fazla hasta geldiğinde hastalar içeri alınır  ve hekim tarafından triaj numaraları verilir ve yine muayene sıraları hekim kararına göre yapılır ve Acil Servis Hasta Muayene ve Triyaj Formu na hekim tarafından işaretlenir.

İlaç, malzeme ve cihaz yönetimi:

Acil servisin ihtiyacı olan ilaç ve sarf malzemeler sorumlu hemşire tarafından minimum/kritik/maksimum değerler göz önüne alınarak otomasyon üzerinden bir haftalık yapılır. Eczane tarafından istek karşılanarak hazırlama süreci tamamlanır. Hazırlama süreci bittiğinde birime haber verilerek sorumlu hemşire kontrolünde acil servis personeli tarafından transferi sağlanır. Birime gelen ilaç ve sarf malzemeler taşınır istek belgesi üzerinden kontrol edilerek ilgili bölümlere yerleştirilir. İlaca uygun ısı ve nem şartları sağlanarak takip sonuçları kayıt altına alınır. Işıktan korunması gereken ilaçlar için gerekli depolama şartları sağlanır. İlaç güvenliği ile ilgili formlar gerektiğinde başvurmak üzere kullanım alanında bulundurulur. Narkotik ilaçların imhası ya da kırılması söz konusu olduğunda ilgili formlar doldurularak eczaneye teslim edilmek üzere imha kutusunda muhafaza edilerek servis sorumlu hemşiresine teslim edilir. Acil nöbet listesinde adı birinci sırada yazılı kişi günlük narkotik sorumlusudur. Advers etki tespit edildiğinde ilaç uygulaması sonlandırılarak Farmakovijilans sorumlusuna teslim edilmek üzere ilgili form doldurularak servis sorumlu hemşiresine teslim edilir. Miat kontrolleri yapılırken en erken son kullanma tarihi olan malzemenin tarihi yazılarak takip edilir.

Sarf malzemeler haftalık kontrol edilerek stok takibi yapılır. Sarf malzeme ile ilgili yaşanan olumsuz olay tespit edildiğinde OLUMSUZ OLAY TALİMATINA uygun işlem basamakları gerçekleştirilerek materyovijilans sorumlusuna bildirilir.

Cihaz yönetimi: Tüm cihaz ve malzemeler ( tıbbi cihazlar, oksijen tüpleri) günlük kontrol edilerek kayıt altına alınır. Arızalı varsa, HBYS üzerinden arıza bildirimi yapılır, sistem olmadığında arıza bildirim formuyla teknik birime gönderilir ve arızanın giderilmesi sağlanır. HBTC kullanım ve temizlik talimatına uygun olarak bakımı sağlanır.

Muayene, müdahale, tanı ve konsültasyon süreçleri;

Muayene süreci: Hasta muayene kabininde hemşire/ATT/sağlık memuru tarafından karşılanır. Hemşire, hastanın 5 vital bulgusunu (nabız, tansiyon, ateş, SpO2, Ağrı) ölçer. Hastanın anamnezi doktor tarafından alınıp muayenesi yapılır. Gerektiğinde tetkik istenir. Hastaya yapılacak her girişimden önce tüm acil servis çalışanları tarafından mutlaka kimlik doğrulama talimatına uygun olarak kimlik doğrulaması yapılır. Yanlış hasta, yanlış tedavi ve yanlış işlem riski ortadan kaldırılmalıdır. Acil servise başvuran hastalara belirlenen hasta grupları için tanı tedavi ve takip işlemlerine yönelik algoritmalar yardımıyla hekim tarafından tedavi süreci başlatılır. Kritik vaka tanısı alan hasta grupları ilgili form doldurularak altı ay sonunda sağlık müdürlüğüne bildirilmek üzere dosyalanır.

Adli vaka olduğu düşünülen hastaların Acil Servis Hasta Muayene ve Triyaj Formu Adli Vaka ibaresi yazılır. Adli vaka ve iş kazalarında hastaya bakan hekim birinci derecede sorumlu olmakla beraber, işlemlerde de bilgi işlem personeli, hastane polisi sorumludur.Hasta muayene ve takibi sırasında iş kazası olduğu tespit edilirse ilgili hekime haber verilir. Güvenlik Güçlerine haber verilerek adli rapor tutulur, HBYS üzerinden iş kazası bölümü doldurularak rapor birimine teslim edilir ve rapor birimince sosyal güvenlik kuruluşuna gönderilir.

 Zehirlenmiş hastalaraTüm zehirlenmeler adli olgulardır. Öncelikle hastanın vital fonksiyonlarının stabilize edilmesi sağlanır. İlaç ve kimyasal intoksikasyon nedeni ile başvuran hastalar için maruziyet sonrası ilk saat içinde başvurmuşsa ve hastanın bilinci açık ise doktor gözetiminde hemşire/ATT/sağlık memuru tarafından mide lavajı uygulanır. 24 saat hizmet veren ulusal zehir danışma merkezi “ 114” aranarak yapılabilinecek tedaviler hakkında bilgi alınır.zehirlenme vakalarında izlenecek yol talimatı”  uygulanır.

Müdehale süreci: Eğer hastaya acil müdahale etmek gerekiyorsa resusitasyon odasına alınır ve hastaya uygun pozisyon verilir. Doktor istemine göre oksijen verilir ve aspirasyon yapılması gerekiyorsa hemşire, sağlık memuru acil tıp teknikeri ya da doktor tarafından yapılır. Hastanın entübe edilmesi gerekirse; entübasyon tüpleri ve laringoskop seti hazırlanır ve işlem doktor veya hemşire/ATT/sağlık memuru tarafından uygulanır. Mide lavajı yapılacak hastalar için hemşire/ATT/sağlık memuru tarafından mide lavajı seti hazırlanır, nazogastrik sonda doktor  gözetimi altında hemşire/ ATT/ sağlık memuru tarafından takılır, lavaj işlemi doktor veya hemşire/ATT/sağlık memuru tarafından yapılır. Sütur doktor veya doktor gözetiminde hemşire/ATT/sağlık memuru tarafından atılır. Pansuman hemşire/ATT/ sağlık memuru tarafından yapılır. Kardiyopulmoner arrest olan hastaya hekim/hemşire/ATT/sağlık memuru tarafından kardiyopulmoner resüsitasyona başlanır. Kardiyopulmoner resüsitasyonu hekim yönetir. Bildirimi zorunlu hastalıklar, intihar girişim formları ve zehirlenmeler ile ilgili formlar Acil Servis Veri Kayıt elemanı tarafından doldurulup, doktora imzalatılır. İstatistik görevlisine gönderilir.

Tedavi süreci: :Doktor hastayı muayene ettikten sonra veya hasta tetkikten geldikten sonra, hemşire doktorun verdiği order doğrultusunda tedavisini uygular. Yapılan uygulamaları Acil Servis Hasta Muayene ve Triyaj Formu ve bilgisayar ortamına kayıt edilmesini sağlar.

Tetkiklerin yapılması (laboratuar ve görüntüleme): Hastaya laboratuvar tetkikleri istenmişse, bilgi işlem personeli tarafından giriş işlemleri yapılır. Hastanın kanı acil servis nöbetçi hemşiresi tarafından alınır. Alınan materyal yardımcı personel tarafından laboratuara götürülür. İdrar, gaita vb. tetkikleri için hasta lavaboya yardımcı personel tarafından götürülür. Gidemeyecek durumda olan hastalar numuneyi gözlem odasında (müşahede odasında)  da hasta yakını, personel veya hemşire yardımıyla verebilir. Sadece kontrol amaçlı rutin tahlil ve tetkik yaptırmak için acil servise başvuran hastalar kan alma birimine yönlendirilirler. Hastaya röntgen tetkiki istenmişse, bilgi işlem personeli tarafından giriş işlemleri yapılır. Yardımcı personel ile birlikte röntgene gidilir. Hasta sonuçları çıkıncaya kadar gözlem odasına (müşahede odasına) yardımcı personel tarafından alınır. Tetkikler hastayı gören doktor tarafından değerlendirilir.

 Tetkik sonuçları otomasyonda oluşabilecek aksaklık durumunda ilgili laboratuar teknisyeni tarafından yazılı olarak basılır ve servise ulaştırılır.

Acil çalışılan testler ve verilme süreleri tablosu:

GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ SONUÇ VERME SÜRELERİ

DİREKT GRAFİLER

15 DAKİKA

ULTRASONOGRAFİ

10 DAKİKA

ACİL TETKİKLER VE SONUÇ SÜRELERİ

GLUKOZ

1 SAAT

Na-K-Cl

1 SAAT

ÜRE

1 SAAT

CRP

1 SAAT

KREATİNİN

1 SAAT

APTT

30 DAKİKA

CK

1 SAAT

Tnl

1 SAAT

CK-MB

1 SAAT

TİT

30 DAKİKA

ALP

1 SAAT

BETA HCG

90 DAKİKA

AMİLAZ

1 SAAT

PTZ

30 DAKİKA

SGOT

1 SAAT

HEMOGRAM

20 DAKİKA

SGPT

1 SAAT

 

 

TOTAL BİLİRUBİN

1 SAAT

 

 

DİREK BİLİRUBİN

1 SAAT

 

 

GGT

1 SAAT

 

 

KALSİYUM

1 SAAT

 

 

Konsültan hekimin çağrılması: Eğer hastayı uzman hekimin görmesi gerekiyorsa, bilgisayar üzerinden ilgili modül ile konsültasyon istemi yapılır ve ilgili uzman hekime sms ile bilgilendirme yapılarak konsültasyon süreci başlatılır. Uzman hekim hasta yürüyemeyecek durumdaysa Acil Serviste; eğer hasta yürüyebilecek durumda ise yardımcı personel eşliğinde kendi polikliniğinde değerlendirir. Değerlendirme sonrasında sevk veya yatış işlemine karar verebilir. Yatışına karar verilen hastanın yatış işlemleri yapılır. Sevkine karar verilen hastanın sevk işlemleri yapılır.

Mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında konsültasyon talebi olması durumunda nöbetçi acil servis doktoru tarafından, Uzman Doktor telefonla aranarak konsültasyon çağrısı yapılır. Telefonla order verilmesi durumunda, ‘Sözel Order Talimatı’na göre uygulama yapılarak kayıt altına alınır. Konsültan hekim çağrılma ve geliş süreleri gözlem formuna kaydedilir. Bu süre hastane içerisinden yapılan çağrı için 10 dakikayı, hastane dışından yapılan çağrı için 45 dakikayı geçmemelidir. Bu süreler acil servis sorumlu hemşiresi tarafından üç aylık periyotlarda ölçülür ve kalite birimine teslim edilir. Sürenin aşılması durumunda 3 aylık olağan acil servis konsültan hekim toplantılarında görüşülerek sorunun giderilmesi sağlanır veya düzeltici faaliyet başlatılır.

Acil Servis Müşahede: Hasta; gözlem odasında ATT/sağlık memuru veya hemşire tarafından karşılanır ve uygun yatağa yerleştirilir. Hastanın müşahedeye giriş-çıkış saati HBYS üzerinden kayıt altına alınır.  Yapılan tetkikler hastayı gören doktor veya nöbeti devralan doktor tarafından değerlendirildikten sonra; tedavisi doktor tarafından düzenlenir ya da reçetesi yazılır, verilen tedavi otomasyon sistemine, Acil Servis Hasta Muayene ve Triyaj Formuna kayıt edilir, doktor kaşesi ve imzası atılır. Gözleme alınan her hastanın yatış, sevk, çıkış durumu doktor tarafından Acil Servis Hasta Muayene ve Triyaj Formuna kayıt edilir.

 Doktorun önerdiği tedavi hemşire/ATT/sağlık memuru tarafından uygulanır. Yapılan tedavi Acil Servis Hasta Muayene ve Triyaj Formu arka sayfasına hemşire/ATT/sağlık memuru tarafından ilacın adı, uygulama şekli, dozu ve tedavinin verildiği saat yazılır ve isim soyisim yazılarak imzalanır. Acil Servis Hasta Muayene ve Triyaj Formu ndaki  tüm kayıtlar bilgi işlem personelince hasta dosyasına eksiksiz aktarılır.

Hastalar acil servis müşahede odasında 24 saat boyunca gözlem altında kalabilirler. Hastaların kalış süreleri müşahede odasına geliş ve çıkış saatleri HBYS üzerinden kayıt altına alınır.  Acil Servis Hasta Muayene ve Triyaj Formu nun eksiksiz doldurulmasından ve kontrolünden ilgili hekim, ATT/sağlık memuru veya hemşire sorumludur.

Gözlem altına alınan hastaya doktor istemi ile narkotik ilaçları yapılacak ise; kırmızı-yeşil reçeteye tabi olan ilaçlar, hem Acil Servis Hasta Muayene ve Triyaj Formuna hem de narkotik ilaç defterine yazılarak kayıt altına alınır. Müşahade süreci bitip servis yatışı olmayan hastaların periferik damar yolu (branüller)  Enfeksiyon Kontrol Komitesi( Periferik Damar Yolu Talimatına uygun HB.TL.17), Hasta Hakları ve Çalışan güvenliği kapsamında tedavi bitiminde;  hastanın kendi kendine ilaç uygulama riski, enfeksiyon kaptırması, damar yolunun çıkarak kanama riski vb. nedeni ile sonlandırılır.

Hastaların yatış süreci: uzman hekim tarafından yatışına karar verilen hastaların servise yatış işlemleri bilgi işlem personeli tarafından HBYS üzerinden yapılır. Acil servis hekimleri bu sürecin sorumlusudur. Ayrıca konsültan hekimler de hastaların yatırılması sürecinden sorumludur.

Yatması gereken hastaların yatış evrakı doktor tarafından doldurulur. Hasta dosyasının içerisine yatış evrakları, acilde yapılan tahlil ve tetkikler ile birlikte konur. Acil servis hemşiresi  tarafından hasta transfer formu doldurulur. Hasta yakını yatış işlemleri konusunda bilgilendirilir. Hastanın yatış işlemleri acil bilgi işlem personeli tarafından yapılmaktadır.  Hasta sedye veya tekerlekli sandalye ile acil hizmetli personeli ve hemşire/ATT/sağlık memuru tarafından Acil Servis Konsültasyon ve Hasta Yatış Talimatı na göre ilgili servise nakledilerek servis hemşiresine teslim edilir. Acil  servis hemşiresi tarafından hastanın yatırılacağı ilgili servise bilgi verir. Hastanın yoğun bakım endikasyonu var ise doktoru tarafından yoğun bakım sorumlusu aranır ve yer varsa hastanın yatış işlemleri yapılır. Hastanın genel durumu çok kötü değilse dosyası çıktıktan sonra, çok kötü ise dosya işlemleri için beklemeden acil servis personeli ve hemşire/ATT/sağlık memuru, gerekirse ayrıca hekim eşliğinde hasta yoğun bakıma çıkartılır. Servis hemşiresine hasta transfer formu imzalatılarak bir nüshası klinikte bırakılır diğer nüshası acil serviste arşivlenir

Hastaların sevk edilmesi: Acil servis hekimleri bu süreçten sorumludur. Acil servise başvuran hastaların ilk değerlendirmesi yapıldıktan sonra, hastanemiz uzman tabip, tıbbi donanım ve boş yatak bakımından hastanın tıbbi durumunun gerektirdiği tetkik, müdahale, bakım ve tedaviyi sağlayabilecek şartları taşıyorsa hasta başka bir sağlık tesisine sevk edilmez. Gerekli sağlık hizmetinin hastanemizde verilmesi esastır.

Durumu stabil olmayan hastalar, nakil şartlarında, hemodinamik durumlarını sabit tutacak düzeye gelmedikleri sürece sevk edilmez. Ancak hastanın acil tedavi işlemleri kurumca sağlanamıyor ve mutlak surette sevki gerekiyor ise uygun koşullar sağlanarak ilgili sağlık tesisine sevki sağlanır. Hasta sevk ve nakil kararının mesai saatleri içinde başhekim yardımcısı, mesai saatleri dışında nöbetçi uzman tabibince verilmesi ve onaylanması zorunludur.

Yeterli şartların sağlanamadığı ve ileri tetkik ve tedavi için başka bir sağlık tesisine sevk gerektiren hâllerde hastanın sevk edileceği sağlık tesisinin belirlenmesi, sağlık tesisleri arasındaki hasta sevk ve nakil işlemlerinin koordinasyonundan ve yürütülmesinden 112 KKM yetkili ve sorumludur.

Sevki yapılan hasta, hastanın tedavisinin gerçekleştirileceği bir sağlık tesisine kabulü sağlanana kadar sevki yapan sağlık tesisinin sorumluluğundadır. Hastanın sevk edildiği sağlık tesisi, hastanın kabulü için gerekli tedbirleri almak ve bekletmeksizin tedavisini başlatmak ile yükümlüdür. 

Hastanemizden başka hastanelere sevki öngörülen hastalara “sağlık kurumları arası vaka nakil talep formu” iki nüsha halinde düzenlenir. Bu formda sevk ile ilgili açıklamalar ayrıntılı olarak doldurulur. Doldurulan form 112 KKM’ne fakslanır ve 112 KKM aranarak hasta sevk talebi konusunda bilgi verilir. Bir nüshası sevki gerçekleştirecek olan 112 ekibine teslim edilir. Diğer nüsha ilgili klasörde saklanarak ay sonunda istatistik birimine teslim edilir.

Acil servisten yapılan tüm sevk vb iş/işlemlerde 16.10.2009 tarih, 27378 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümleri geçerlidir. Bu tebliğe uygun işlem yapılmasından acil servis hekimleri sorumludur.

Acilde hastanın ex olması durumunda “Ex Talimatı” uygulanır. Acile getirilen hasta Ex duhul olarak gelmiş ise hemşire, sağlık memuru, ATT ve doktor tarafından hastaya müdahale edilir. Hasta yakınına haber verilir. Dosya açılır. Acil Servis Hasta Muayene ve Triyaj Formuna doktor tarafından Ex duhul notu düşülür. ( teşhis yazılamıyorsa savcılığa haber verilir-şüpheli ölüm)

Hastanın taburcu süreci:Taburcusuna karar verilen hastanın dosyası  doktoru tarafından doldurulur. Hastanın kullanması gereken ilaçları doktoru tarafından reçete edilir, ilaçların nasıl kullanılacağı diyeti ve aktiviteleri hakkında , tanısına ilişkin ilgili polikliniğe muayene olması konusunda hasta/hasta yakınına bilgi verir ve bu bilgiler doktor tarafından Acil Servis Hasta Muayene ve Triyaj Formuna kayıt edilir.

Tanısına göre hastaya kafa travması, aşılar ile ilgili bilgilendirme ,ishal ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ile ilgili yazılı broşür aracılığı ile, hastalığın seyrine göreanne sütü, diyet ve sıvı alımı, emzirme, sigara- alkol kullanımı, hastalığın risk süreci ve bakımı vs sözel olarak anlatılarak HBYS üzerinden kayıt altına alınır.

Acil durum ve afet yönetimi: Hastane afet planına göre mesai saatlerinde ve mesai dışında sorumlular ve yedekleri belirlenmiştir ve ilgili kişilere de tebliğ edilmiştir.

Böyle bir olay haber alındığında branş hekimleri ve yeter sayıda hemşire, anestezi teknisyeni ve diğer tıbbi personel acil servise davet edilir. Kriz planı uygulanır. Acil servis malzeme ve ekip yönünden desteklenir. Etkin bir şekilde triaj yapılarak hastalara müdahale edilir.

Pansuman ve Enjeksiyon İşlemleri

Enjeksiyon ve Pansuman için başvuran hastalar eğer enjeksiyon veya pansuman kağıdı varsa pansuman ve enjeksiyon odasına yönlendirilir. Yoksa; bilgi işlem personeli hastanın kaydını yaparak enjeksiyon – pansuman odasına yönlendirir. Gelen hasta görevli personel tarafından odaya alınır. Görevli personel tarafından hastanın enjeksiyonu veya pansumanı yapılarak enjeksiyon-pansuman defterine kaydedilir.

Acil serviste nöbet hizmetleri ve eğitimi:

Hastanemizde tüm personellerin nöbet süreci “Yataklı Tedavi İşletme Yönetmeliği”ne göre uygulanmaktadır.

Acil hekimleri aylık çalışma çizelgesine göre 24  saatlik  vardiya olarak çalışmaktadır.

Acil servis hemşireleri/ATT/sağlık  memurları aylık çalışma çizelgesine göre 24 saatlik ve 16 saatlik vardiya olarak çalışmaktadır.

Bilgi işlem personelleri, güvenlik hizmetleri, temizlik ve hasta karşılama personelleri 24 saat hizmet verecek şekilde sorumluları tarafından hazırlanan listelere göre çalışmaktadırlar.

Acil serviste göreve yeni  başlayan herkese uyum eğitimi öncelikle ilgili sorumlusu tarafından verilmektedir. Genel uyum eğitimi eğitim hemşiresi tarafından CPR eğitimi ise anestezi uzmanı tarafından verilir.

Acil servis çalışanlarına iş başı eğitimi, CPR eğitimi, ileri düzey CPR eğitimi, travmalı hastaya yaklaşım, kardiyolojik aciller vb. gibi konularda düzenli olarak hizmet içi eğitim verilmektedir.

Hasta karşılama ekibinde çalışan personellere hasta taşıma teknikleriyle ilgili eğitimler verilmektedir.

 Acil serviste görevli personele ait unvan ve iletişim bilgileri unvanlara göre listelenmiş şekilde, icapçı ve diğer uzman hekimlerinde bilgileri otomasyon üzerinde ayrıca otomasyonda herhangi bir problem olma riskine  karşılık  acil serviste hasta kabul deksinde  kolayca ulaşılabilir şekilde bulunmaktadır. Bulunan bu listeler KYB  tarafından  yeni göreve başlayan personel olduğunda ya da oluşacak yeni değişikliklerde göz önüne alınarak düzenli aralıklarla  güncellenir.

 Acil serviste hasta güvenliği uygulamaları:

 • Kimlik doğrulama: Müşahade odasına alınan tüm hastalara Protokol numarası (kalın ve büyük punto), hasta adı-soyadı, doğum tarihi (gün–ay–yıl), bulunan barkodlu beyaz veya alerjisi var ise kırmızı kol bandı takılır.Tetkik, tedavi, cerrahi girişimler ile girişimsel işlemler öncesinde ve ilaç, kan ve kan ürünü uygulamadan önce, testler için numune alımında ve hasta transferinde kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirilir. Kimlik doğrulama “Acil Servis Hasta Muayene ve Triyaj Formu” ndan belirtilen hasta adı, soyadı ile hastanın kendisine de teyit ettirerek aktif iletişim yolu ile ve hasta bilekliği kontrol edilerek yapılmalıdır. Bilinci kapalı hastalar da kimlik doğrulaması HASTA KİMLİKLENDİRME TALİMATINA uygun olarak yapılır.

  Ayrıca; Acil serviste hasta kimlik bilgilerinin tanımlanması ve doğrulanmasında kullanılması için Acil serviste bilinci kapalı olan hastalara ve toplu gelen (zehirlenme, trafik kazası, iş yeri kazalarında) vakalarda kullanılmak üzere beyaz kol bandı aktif iletişim yapılamayacağından mutlaka takılır.

 • Düşmelerin önlenmesi: Acil sedyeleri periyodik olarak sabahları hizmetli personel tarafından kontrol edilmekte ve problemli olan sedye/ tekerlekli sandalyeler servis sorumlu hemşiresine bildirilerek, arıza bildirim formuna kayıtları yapılarak teknik servise gönderilmektedir. Tüm sedyelerde kenarlıklar mevcut olup ayrıca transport sedyelerde gerektiğinde kullanılmak üzere emniyet kemeri bulunmaktadır. Kaymaması için tüm sedyelerimizde sabitleme sistemi bulunmaktadır. Hastanın düşme riski Acil Servis Hasta Muayene ve Triyaj Formuna DÜŞME RİSKİ TALIMATINA göre değerlendirilerek kaydedilir ve gerekli önlemler alınır.
 • Güvenlik hizmetleri: Acil serviste 24 saat güvenlik personeli bulunmakta ve kameralarla güvenlik takipleri yapılmaktadır.
 • Tesis Güvenliği Uygulamaları: Hastane afet planı kapsamında hareket edilir. (ACİL DURUMLARDA ÇIKIŞ İÇİN TAHLİYE TALİMATI, yangın, deprem vb.)

 Mavi kod ekibi : Acil servis calışanları aynı zamanda hastane mavi kod ekibinin birer üyesidir. Mesai içi ve mesai dışı olarak aylık  hazırlanan mavi kod listelerinde görev alırlar. Hastane Mavi Kod Talimatı na göre hareket ederler. Acil serviste mavi kodda  kullanılmak üzere acil çantası hazır bulundurulur. İçinde bulunan ilaç ve sarf malzemelerin min/kritik/max seviyeleri ve miat takipleri acil servis sorumlu hemşiresi tarafından ilgili Acil İlaç Miat Takip Formu ve Acil Servis Mavi Kod Çantası Malzeme Miat Takip Formu na kayıt edilir.

 Kuduz şüpheli ısırık başvurusu : Kuduz şüpheli ısırık başvurusu olduğunda Kuduz Riskli Temasta Proflaksi Yaklaşımı İşleyiş Şeması na göre ilk müdahaleler yapılır. İlgili tüm formlar ve defter kaydı yapıldıktan sonra Halk Sağlığı Müdürlüğü bulaşıcı hastalıklar birimine online bildirim yapılmak ve istatistik birimine gönderilmek üzere servis sorumlu hemşiresine teslim edilir.

Acil serviste risk yönetimi: Risk yönetimi kapsamında çalışanlara yönelik kesici delici alet yaralanmaları, kan ve kan ürünleri, vücut sıvıları sıçraması, ramak kala, ilaç güvenliği uygulamaları HBYS üzerinden  GRS bildirimi yapılarak Kalite Birimine bilgi verilir.

RİSK FAKTÖRLERİ / NOKTALARI

 1-Enfeksiyon

 2- Kimyasal Zehirlenmeler  

 3-Elektrik Kesilmesi

 4- Elektrik Çarpma  

 5-Tıbbi Gaz Sistemi

OLUŞABİLECEK TEHLİKELER:

         1-Bulaşıcı hastalığa yakalanma riski

         2- Kullanılan kimyasal maddelerin yöntemine uygun şekilde kullanılmaması sonucu personelin zehirlenmesi, göz ve cilt yanmalarına maruz kalması

         3-Elektrik kesintisinde jeneratörlerin devreye girmemesi

         4- Elektrik tertibatlarını kullanırken elektriğe çarpılma riski

         5-Tıbbi gaz sisteminde kesinti

ALINACAK TEDBİRLER:

       Enfeksiyon kontrol komitesi talimat ve uyarılarına uyulması sağlanır. Personelin  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ ve uyarılarına uyması sağlanır.  Rutin kontroller ve arıza takibi yapılır.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR:

7.1-Acil Servis Hasta Triaj Talimatı

7.2-Zehirlenme Vakalarında İzlenecek Yol Talimatı 

7.3-Sosyal Güvencesi Olmayan Hastaların İşlem Talimatı

7.4-Kuduz Riskli Temasta

7.5-Proflaksi Yaklaşımı İşleyiş Şeması

7.6-Ex Talimatı

7.7-Yataklı Tedavi İşletme Yönetmeliği

7.8-Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ,

7.9-Acil Servisten Konsültasyon Ve Hasta Yatış Talimatı

7.10-Mavi Kod Talimatı

7.11-Acil Servis İlaç-Malzeme-Cihaz Kontrol Formu

7.12-Zehirlenmeler Tanı Ve Tedavi Rehberleri,

7.13-İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

7.14-Acil Durumlarda Çıkış İçin Tahliye Talimatı

7.15-Düşme Riski Talimatı

7.16-Hasta Kimliklendirme Talimatı


 • IMG-20170308-WA0001.jpg
 • acil_servis_foto.png
 • WP_20170308_010_3.jpg
 • WP_20170308_022_-_Kopya.jpg
 • 20170131_092948_1.jpg
 • 20170131_093013.jpg
 • WP_20170308_017_1.jpg
 • 20170202_120335.jpg
 • WP_20170308_007.jpg
 • WP_20170308_012.jpg
 • WP_20170308_014.jpg