T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bayındır Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bayındır Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Misyon, Vizyon, Politika

Güncelleme Tarihi: 26/04/2018

Politika

1-Hastalarımıza eşit ve adil koşullarda hizmet sunarak, sağlıkla ilgili sorunlarını zamanında, etkin, güvenilir şekilde çözümlemek ve daha sağlıklı bir yaşam sürebilmelerini sağlamak,
2-Katılıma ve değişime açık yönetim anlayışıyla, kalite yönetim sisteminin şartlarına uyup etkinliğini sürekli iyileştirmek, -
3-Sağlık çalışanları ile hasta ve yakınları arasında karşılıklı saygı, güler yüz ve güvene dayalı iletişim kurulmasını sağlamak, 
4-Tıbbi ve etik kurallara uygun, hasta haklarını gözeten, kanıta dayalı hasta bakımı sağlamak,
5-Hastaların, çalışanların ve hastanemizden hizmet satın alan kurumların memnuniyetini arttırmak.

Vizyon

Hemşirelik  standartlarına  uygun,  teknolojik  gelişmelere  açık,  bakıma  odaklı,  sürekli  iyileşme  ve  gelişmeye  yönelik kaliteli  bakım  hizmeti  vermek  ve  devamlılığını  sağlamaktır.


Misyon

Ekip anlayışı  içerisinde,  kaliteli,  kanıta  dayalı,  ölçülebilir,  değerlendirilebilir,  hasta  bakım  odaklı,  tanı  koyabilen, eğitim ve  danışmanlık  rollerini  üstlenen,  profesyonellik,  liderlik  anlayışı  ile  hemşirelik  bakım  hizmeti  sunmaktır.








                                           Çiğdem ÇELİK  
     Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü